King of Fighters Online bước vào giai đoạn Open Beta