JDoll khoe cosplay Cyphers tại G-STAR 2013

131128_anhgame_cypherscosplay10

131128_anhgame_cypherscosplay11

131128_anhgame_cypherscosplay12

131128_anhgame_cypherscosplay13

131128_anhgame_cypherscosplay14

131128_anhgame_cypherscosplay15

131128_anhgame_cypherscosplay16

131128_anhgame_cypherscosplay17

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...