Hot girl Cầu Trường Rực Lửa hóa thành "cô dâu ma mị"