Hình nền Challenger Ahri và El Tigre Braum tuyệt đẹp

Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE hình nền của hai trang phục mới: Challenger Ahri và El Tigre Braum.

150110_anhgame_challengerahri02

150110_anhgame_challengerahri03

150110_anhgame_challengerahri04

150110_anhgame_challengerahri05

150110_anhgame_challengerahri06

150110_anhgame_challengerahri07

150110_anhgame_challengerahri09

150110_anhgame_challengerahri10

150110_anhgame_challengerahri11

150110_anhgame_challengerahri12

150110_anhgame_challengerahri13

150110_anhgame_challengerahri14