Hình nền tuyệt đẹp của Challenger Ahri và El Tigre Braum

Hình nền Challenger Ahri và El Tigre Braum tuyệt đẹp

Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE hình nền của hai trang phục mới: Challenger Ahri và El Tigre Braum.

150110_anhgame_challengerahri02

150110_anhgame_challengerahri03

150110_anhgame_challengerahri04

150110_anhgame_challengerahri05

150110_anhgame_challengerahri06

150110_anhgame_challengerahri07

150110_anhgame_challengerahri09

150110_anhgame_challengerahri10

150110_anhgame_challengerahri11

150110_anhgame_challengerahri12

150110_anhgame_challengerahri13

150110_anhgame_challengerahri14