Hình ảnh dễ thương của các NPC trong Canaan Online