Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT