HeroWarz: Cosplay cực chất về nhân vật mới Ethan

HeroWarz: Cosplay cực chất về nhân vật mới Ethan

Team RZ hợp tác với A.Storm trình làng bộ cosplay về nhân vật mới Ethan của trò chơi trực tuyến HeroWarz.

Herowarz

Herowarz
Herowarz
Herowarz
Herowarz
Herowarz
Herowarz
Herowarz
Herowarz
Herowarz
Herowarz
Herowarz
Herowarz