Hạ Tiểu Vi khoe đường cong "chết người" cùng PS Vita