“Em gái quốc dân” yêu kiểu trong buổi ra mắt Aion 4.0