"Em gái quốc dân" dịu dàng trong ảnh quảng cáo Aion