Doremi quyến rũ với cosplay hồ li trong Million Authur