Đông Nhi gợi cảm trong phòng thu ca khúc Chờ người