Điểm mặt những cập nhật mới của Elsword Hàn Quốc

Điểm mặt những cập nhật mới của Elsword Hàn Quốc - Ảnh 2

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...