Cuối tuần ngắm ngực khủng trong Blade & Soul

Cuối tuần ngắm ngực khủng trong Blade & Soul - Ảnh 2
Cuối tuần ngắm ngực khủng trong Blade & Soul - Ảnh 3
Cuối tuần ngắm ngực khủng trong Blade & Soul - Ảnh 4
Cuối tuần ngắm ngực khủng trong Blade & Soul - Ảnh 5
Cuối tuần ngắm ngực khủng trong Blade & Soul - Ảnh 6
Cuối tuần ngắm ngực khủng trong Blade & Soul - Ảnh 7
Cuối tuần ngắm ngực khủng trong Blade & Soul - Ảnh 8
Cuối tuần ngắm ngực khủng trong Blade & Soul - Ảnh 9
Cuối tuần ngắm ngực khủng trong Blade & Soul - Ảnh 10
Cuối tuần ngắm ngực khủng trong Blade & Soul - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...