Cung thủ Traxex trong DotA 2 xuất hiện đầy ấn tượng