Cosplay tuyệt đẹp về “bá vương man di” Tryndamere

131212_anhgame_tryndamerecosplay01

131212_anhgame_tryndamerecosplay02

131212_anhgame_tryndamerecosplay03

131212_anhgame_tryndamerecosplay04

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...