Cosplay Tristana cực ấn tượng tại Anime Expo 2013

Cosplay Tristana cực ấn tượng tại Anime Expo 2013

Cosplay Tristana cực ấn tượng tại Anime Expo 2013 - Ảnh 1
Cosplay Tristana cực ấn tượng tại Anime Expo 2013 - Ảnh 2