Cosplay Thần Ma Đại Lục siêu đẹp của cosplayer Thái Lan

131011_anhgame_thanmadailuccosplay01

131011_anhgame_thanmadailuccosplay02

131011_anhgame_thanmadailuccosplay03

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...