Cosplay siêu đẹp của Wizard trong Diablo III

131212_anhgame_kamuicosplay01

131212_anhgame_kamuicosplay02

131212_anhgame_kamuicosplay03

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...