Cosplay nhân vật Axel trong Kingdom Hearts II

Cosplay nhân vật Axel trong Kingdom Hearts II - Ảnh 2
Cosplay nhân vật Axel trong Kingdom Hearts II - Ảnh 3
Cosplay nhân vật Axel trong Kingdom Hearts II - Ảnh 4
Cosplay nhân vật Axel trong Kingdom Hearts II - Ảnh 5
Cosplay nhân vật Axel trong Kingdom Hearts II - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...