Cosplay LMHT: Syndra và Ahri khoe dáng cùng Fanta

Cosplay LMHT: Syndra và Ahri khoe dáng cùng Fanta

Hai cô nàng cosplayer xinh đẹp của nhóm Spiral Cats khoe dáng cùng Fanta với cosplay Liên Minh Huyền Thoại.

cosplay lmht

cosplay lmht

cosplay lmht

cosplay lmht

cosplay lmht

cosplay lmht

150620_anhgame_lolcosplay10

150620_anhgame_lolcosplay11

150620_anhgame_lolcosplay12

150620_anhgame_lolcosplay13

150620_anhgame_lolcosplay04

150620_anhgame_lolcosplay05

150620_anhgame_lolcosplay06

150620_anhgame_lolcosplay14

150620_anhgame_lolcosplay15

150620_anhgame_lolcosplay16

150620_anhgame_lolcosplay17

150620_anhgame_lolcosplay18

150620_anhgame_lolcosplay19

150620_anhgame_lolcosplay20