Cosplay Lineage II tuyệt đẹp của Okkido

Cosplay Lineage II tuyệt đẹp của Okkido - Ảnh 2
Cosplay Lineage II tuyệt đẹp của Okkido - Ảnh 3
Cosplay Lineage II tuyệt đẹp của Okkido - Ảnh 4
Cosplay Lineage II tuyệt đẹp của Okkido - Ảnh 5

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...