Cosplay Hime Garden ấn tượng của cosplayer Việt

131031_anhgame_himegardencosplay01

131031_anhgame_himegardencosplay02

131031_anhgame_himegardencosplay03

131031_anhgame_himegardencosplay04

131031_anhgame_himegardencosplay05

131031_anhgame_himegardencosplay06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...