Cosplay đậm chất công nghệ của Nặc Á Truyền Thuyết

Cosplay đậm chất công nghệ của Nặc Á Truyền Thuyết - Ảnh 2
Cosplay đậm chất công nghệ của Nặc Á Truyền Thuyết - Ảnh 3
Cosplay đậm chất công nghệ của Nặc Á Truyền Thuyết - Ảnh 4
Cosplay đậm chất công nghệ của Nặc Á Truyền Thuyết - Ảnh 5
Cosplay đậm chất công nghệ của Nặc Á Truyền Thuyết - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...