Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan

Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan - Ảnh 2
Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan - Ảnh 3
Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan - Ảnh 4
Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan - Ảnh 5
Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan - Ảnh 6
Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan - Ảnh 7
Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan - Ảnh 8
Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan - Ảnh 9
Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan - Ảnh 10
Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan - Ảnh 11
Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan - Ảnh 12
Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan - Ảnh 13
Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan - Ảnh 14
Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan - Ảnh 15
Cosplay Cyphers cực chất tại lễ ra mắt ở Đài Loan - Ảnh 16

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...