Cosplay “cung băng” Ashe đẹp điên đảo

Cosplay "cung băng" Ashe đẹp điên đảo - Ảnh 2
Cosplay "cung băng" Ashe đẹp điên đảo - Ảnh 3
Cosplay "cung băng" Ashe đẹp điên đảo - Ảnh 4
Cosplay "cung băng" Ashe đẹp điên đảo - Ảnh 5
Cosplay "cung băng" Ashe đẹp điên đảo - Ảnh 6
Cosplay "cung băng" Ashe đẹp điên đảo - Ảnh 7
Cosplay "cung băng" Ashe đẹp điên đảo - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...