Cosplay cực chất của Black Sheep tại Hàn Quốc

Cosplay cực chất của Black Sheep tại Hàn Quốc - Ảnh 2
Cosplay cực chất của Black Sheep tại Hàn Quốc - Ảnh 3
Cosplay cực chất của Black Sheep tại Hàn Quốc - Ảnh 4
Cosplay cực chất của Black Sheep tại Hàn Quốc - Ảnh 5
Cosplay cực chất của Black Sheep tại Hàn Quốc - Ảnh 6

Cosplay cực chất của Black Sheep tại Hàn Quốc - Ảnh 7
Cosplay cực chất của Black Sheep tại Hàn Quốc - Ảnh 8
Cosplay cực chất của Black Sheep tại Hàn Quốc - Ảnh 9
Cosplay cực chất của Black Sheep tại Hàn Quốc - Ảnh 10
Cosplay cực chất của Black Sheep tại Hàn Quốc - Ảnh 11

Cosplay cực chất của Black Sheep tại Hàn Quốc - Ảnh 12
Cosplay cực chất của Black Sheep tại Hàn Quốc - Ảnh 13
Cosplay cực chất của Black Sheep tại Hàn Quốc - Ảnh 14
Cosplay cực chất của Black Sheep tại Hàn Quốc - Ảnh 15

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...