Cosplay Age of Storm khá đẹp của cosplay xứ Hàn

131104_anhgame_aoscosplay02

131104_anhgame_aoscosplay03

131104_anhgame_aoscosplay04

131104_anhgame_aoscosplay05

131104_anhgame_aoscosplay06

131104_anhgame_aoscosplay07

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...