Công chúa kẹo ngọt Vanellope xuất hiện ngoài đời thực