Comic Heroes of Newerth: Đến Thánh cũng phải sợ mẹ

Comic Heroes of Newerth: Đến Thánh cũng phải sợ mẹ - Ảnh 2

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...