Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (6)

Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (6) - Ảnh 2
Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (6) - Ảnh 3
Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (6) - Ảnh 4
Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (6) - Ảnh 5
Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (6) - Ảnh 6
Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (6) - Ảnh 7
Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (6) - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...