Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (4)