Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul

Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 2
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 3
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 4
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 5
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 6
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 7
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 8
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 9
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 10
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 11
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 12
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 13
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 14
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 15
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 16
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 17
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 18
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 19
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 20
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 21
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 22
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 23
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 24
Cô chủ quán ăn xinh đẹp trong Blade & Soul - Ảnh 25

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...