Chung Hán Lương làm đại sứ hình ảnh của Tân TLBB

131012_anhgame_tantlbbcosplay01

131012_anhgame_tantlbbcosplay02

131012_anhgame_tantlbbcosplay03

131012_anhgame_tantlbbcosplay04

131012_anhgame_tantlbbcosplay05

131012_anhgame_tantlbbcosplay06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...