Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta

Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 2
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 3
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 4
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 5
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 6

Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 7
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 8
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 9
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 10
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 11

Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 12
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 13
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 14
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 15
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 16

Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 17
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 18
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 19
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 20
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 21

Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 22
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 23
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 24
Chiêm ngưỡng Black Desert trước thềm Closed Beta - Ảnh 25

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...