Ảnh đại diện của ba thế lực trong Galaxy Pirates

Ảnh đại diện của ba thế lực trong Galaxy Pirates - Ảnh 2
Ảnh đại diện của ba thế lực trong Galaxy Pirates - Ảnh 3
Ảnh đại diện của ba thế lực trong Galaxy Pirates - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...