Chi Pu xinh tươi trong ảnh quảng bá Thiên Thần Truyện

131116_anhgame_thienthantruyencosplay16

131116_anhgame_thienthantruyencosplay15

131116_anhgame_thienthantruyencosplay14

131116_anhgame_thienthantruyencosplay13

131116_anhgame_thienthantruyencosplay12

131116_anhgame_thienthantruyencosplay11

131116_anhgame_thienthantruyencosplay10

131116_anhgame_thienthantruyencosplay09

131116_anhgame_thienthantruyencosplay08

131116_anhgame_thienthantruyencosplay07

131116_anhgame_thienthantruyencosplay06

131116_anhgame_thienthantruyencosplay05

131116_anhgame_thienthantruyencosplay04

131116_anhgame_thienthantruyencosplay03

131116_anhgame_thienthantruyencosplay02

131116_anhgame_thienthantruyencosplay01

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...