Cận cảnh trang phục Soraka Hội Chuối Cả Nải

Cận cảnh trang phục Soraka Hội Chuối Cả Nải

Soraka Hội Chuối Cả Nải là trang phục thứ 5 của Soraka và được bán với giá 199 RP tại máy chủ Việt Nam.

Soraka Hội Chuối Cả Nải

Soraka Hội Chuối Cả Nải

Soraka Hội Chuối Cả Nải

Soraka Hội Chuối Cả Nải

Soraka Hội Chuối Cả Nải

Soraka Hội Chuối Cả Nải

Soraka Hội Chuối Cả Nải

Soraka Hội Chuối Cả Nải

Soraka Hội Chuối Cả Nải

Soraka Hội Chuối Cả Nải

Soraka Hội Chuối Cả Nải