Cận cảnh bốn lớp nhân vật trong Long Môn Tiêu Cục

Cận cảnh bốn lớp nhân vật trong Long Môn Tiêu Cục

Chi tiết về bốn lớp nhân vật chính trong webgame Long Môn Tiêu Cục sắp ra mắt tại Việt Nam.

long mon tieu cuc

long mon tieu cuc
long mon tieu cuc
long mon tieu cuc