Bộ đôi sát thủ Ezio trong Assassin’s Creed II

Bộ đôi sát thủ Ezio trong Assassin's Creed II - Ảnh 2
Bộ đôi sát thủ Ezio trong Assassin's Creed II - Ảnh 3
Bộ đôi sát thủ Ezio trong Assassin's Creed II - Ảnh 4
Bộ đôi sát thủ Ezio trong Assassin's Creed II - Ảnh 5
Bộ đôi sát thủ Ezio trong Assassin's Creed II - Ảnh 6

Bộ đôi sát thủ Ezio trong Assassin's Creed II - Ảnh 7
Bộ đôi sát thủ Ezio trong Assassin's Creed II - Ảnh 8
Bộ đôi sát thủ Ezio trong Assassin's Creed II - Ảnh 9
Bộ đôi sát thủ Ezio trong Assassin's Creed II - Ảnh 10
Bộ đôi sát thủ Ezio trong Assassin's Creed II - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...