Bộ cosplay Bioshock Infinite ấn tượng của Renee Rouge

Bộ cosplay Bioshock Infinite ấn tượng của Renee Rouge - Ảnh 2
Bộ cosplay Bioshock Infinite ấn tượng của Renee Rouge - Ảnh 3
Bộ cosplay Bioshock Infinite ấn tượng của Renee Rouge - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...