Bộ ảnh cosplay Wizard tuyệt đẹp của Sakura Flame

Bộ ảnh cosplay Wizard tuyệt đẹp của Sakura Flame - Ảnh 2
Bộ ảnh cosplay Wizard tuyệt đẹp của Sakura Flame - Ảnh 3
Bộ ảnh cosplay Wizard tuyệt đẹp của Sakura Flame - Ảnh 4
Bộ ảnh cosplay Wizard tuyệt đẹp của Sakura Flame - Ảnh 5
Bộ ảnh cosplay Wizard tuyệt đẹp của Sakura Flame - Ảnh 6

Bộ ảnh cosplay Wizard tuyệt đẹp của Sakura Flame - Ảnh 7
Bộ ảnh cosplay Wizard tuyệt đẹp của Sakura Flame - Ảnh 8
Bộ ảnh cosplay Wizard tuyệt đẹp của Sakura Flame - Ảnh 9
Bộ ảnh cosplay Wizard tuyệt đẹp của Sakura Flame - Ảnh 10
Bộ ảnh cosplay Wizard tuyệt đẹp của Sakura Flame - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...