Bộ ảnh cosplay phiên bản nhí dễ thương của GoGoRun

Bộ ảnh cosplay phiên bản nhí dễ thương của GoGoRun - Ảnh 2
Bộ ảnh cosplay phiên bản nhí dễ thương của GoGoRun - Ảnh 3
Bộ ảnh cosplay phiên bản nhí dễ thương của GoGoRun - Ảnh 4
Bộ ảnh cosplay phiên bản nhí dễ thương của GoGoRun - Ảnh 5
Bộ ảnh cosplay phiên bản nhí dễ thương của GoGoRun - Ảnh 6
Bộ ảnh cosplay phiên bản nhí dễ thương của GoGoRun - Ảnh 7
Bộ ảnh cosplay phiên bản nhí dễ thương của GoGoRun - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...