Bộ ảnh cosplay Million Authur tuyệt đẹp của nhóm CSL

131102_anhgame_millionauthurcslcosplay01

131102_anhgame_millionauthurcslcosplay02

131102_anhgame_millionauthurcslcosplay03

131102_anhgame_millionauthurcslcosplay04

131102_anhgame_millionauthurcslcosplay05

131102_anhgame_millionauthurcslcosplay06

131102_anhgame_millionauthurcslcosplay07

131102_anhgame_millionauthurcslcosplay08

131102_anhgame_millionauthurcslcosplay09

131102_anhgame_millionauthurcslcosplay10

131102_anhgame_millionauthurcslcosplay11

131102_anhgame_millionauthurcslcosplay12

131102_anhgame_millionauthurcslcosplay13

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...