Bộ ảnh cosplay “chất lừ” về các nữ tướng LMHT

Bộ ảnh cosplay "chất lừ" về các nữ tướng LMHT - Ảnh 2
Bộ ảnh cosplay "chất lừ" về các nữ tướng LMHT - Ảnh 3
Bộ ảnh cosplay "chất lừ" về các nữ tướng LMHT - Ảnh 4
Bộ ảnh cosplay "chất lừ" về các nữ tướng LMHT - Ảnh 5
Bộ ảnh cosplay "chất lừ" về các nữ tướng LMHT - Ảnh 6

Bộ ảnh cosplay "chất lừ" về các nữ tướng LMHT - Ảnh 7
Bộ ảnh cosplay "chất lừ" về các nữ tướng LMHT - Ảnh 8
Bộ ảnh cosplay "chất lừ" về các nữ tướng LMHT - Ảnh 9
Bộ ảnh cosplay "chất lừ" về các nữ tướng LMHT - Ảnh 10
Bộ ảnh cosplay "chất lừ" về các nữ tướng LMHT - Ảnh 11

Bộ ảnh cosplay "chất lừ" về các nữ tướng LMHT - Ảnh 12
Bộ ảnh cosplay "chất lừ" về các nữ tướng LMHT - Ảnh 13
Bộ ảnh cosplay "chất lừ" về các nữ tướng LMHT - Ảnh 14
Bộ ảnh cosplay "chất lừ" về các nữ tướng LMHT - Ảnh 15
Bộ ảnh cosplay "chất lừ" về các nữ tướng LMHT - Ảnh 16

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...