Bộ ảnh cosplay ấn tượng của Guild Wars

Bộ ảnh cosplay ấn tượng của Guild Wars - Ảnh 2
Bộ ảnh cosplay ấn tượng của Guild Wars - Ảnh 3
Bộ ảnh cosplay ấn tượng của Guild Wars - Ảnh 4
Bộ ảnh cosplay ấn tượng của Guild Wars - Ảnh 5
Bộ ảnh cosplay ấn tượng của Guild Wars - Ảnh 6

Bộ ảnh cosplay ấn tượng của Guild Wars - Ảnh 7
Bộ ảnh cosplay ấn tượng của Guild Wars - Ảnh 8
Bộ ảnh cosplay ấn tượng của Guild Wars - Ảnh 9
Bộ ảnh cosplay ấn tượng của Guild Wars - Ảnh 10

Bộ ảnh cosplay ấn tượng của Guild Wars - Ảnh 11
Bộ ảnh cosplay ấn tượng của Guild Wars - Ảnh 12
Bộ ảnh cosplay ấn tượng của Guild Wars - Ảnh 13

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...