Blade & Soul: Ảnh đón Giáng sinh đáng yêu của tộc Lyn

Blade & Soul: Ảnh đón Giáng sinh đáng yêu của tộc Lyn - Ảnh 2
Blade & Soul: Ảnh đón Giáng sinh đáng yêu của tộc Lyn - Ảnh 3
Blade & Soul: Ảnh đón Giáng sinh đáng yêu của tộc Lyn - Ảnh 4
Blade & Soul: Ảnh đón Giáng sinh đáng yêu của tộc Lyn - Ảnh 5
Blade & Soul: Ảnh đón Giáng sinh đáng yêu của tộc Lyn - Ảnh 6
Blade & Soul: Ảnh đón Giáng sinh đáng yêu của tộc Lyn - Ảnh 7
Blade & Soul: Ảnh đón Giáng sinh đáng yêu của tộc Lyn - Ảnh 8
Blade & Soul: Ảnh đón Giáng sinh đáng yêu của tộc Lyn - Ảnh 9

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...