Black Desert: Những hình ảnh đẹp về Valkyrie

Black Desert: Những hình ảnh đẹp về Valkyrie

Daum Games công bố loạt ảnh tuyệt đẹp về lớp nhân vật mới Valkyrie sắp có mặt trong Black Desert phiên bản Hàn Quốc.

Black Desert

Black Desert

Black Desert

Black Desert

Black Desert

Black Desert

Black Desert

Black Desert

Black Desert