Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài