Aza Miyuko "hóa thân" thành mĩ nữ Tam Quốc Quan Ngân Bình

Miyuko “hóa thân” thành mĩ nữ Tam Quốc Quan Ngân Bình

Cosplayer Aza Miyuko, thành viên nhóm cosplay Acrown, vừa tung loạt ảnh cosplay khá ấn tượng về Quan Ngân Bình, con gái Quan Vũ.

Aza Miyuko cosplay Quan Ngân Bình

Aza Miyuko cosplay Quan Ngân Bình

Aza Miyuko cosplay Quan Ngân Bình

Aza Miyuko cosplay Quan Ngân Bình

Aza Miyuko cosplay Quan Ngân Bình

Aza Miyuko cosplay Quan Ngân Bình

Aza Miyuko cosplay Quan Ngân Bình

Aza Miyuko cosplay Quan Ngân Bình

Aza Miyuko cosplay Quan Ngân Bình

Aza Miyuko cosplay Quan Ngân Bình

Aza Miyuko cosplay Quan Ngân Bình

Aza Miyuko cosplay Quan Ngân Bình

Aza Miyuko cosplay Quan Ngân Bình